بررسی شیوع آلودگی به ترماتودهای کبدی( فاسیولا و دیکروسلیوم ) در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، سنندج ، ایران

چکیده

ترماتودهای کبدی در نشخوارکنندگان بیماری­های مهم فاسیولوزیس و دیکروسلیوزیس را بوجود می­آورند که می­توانند خسارات اقتصادی زیادی را در صنعت دامپروری ایجاد نمایند و از طرفی به عنوان بیماری مشترک دارای اهمیت بهداشتی فراوانی نیز هستند. آگاهی از وضعیت انتشار گونه­ها در مناطق آندمیک برای برنامه­های کنترلی ضروری به نظر می­رسد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع و شدت آلودگی به ترماتودهای کبدی در دام­های کشتار شده در کشتارگاه سنندج انجام گرفت. به منظور تعیین میزان آلودگی انگلی کبد گاو، گوسفند و بزان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهرستان سنندج : به مدت سه ماه در بهار سال 1401 (از فروردین تا خرداد) کبد دام­های کشتار شده با استفاده از روش مشاهده ماکروسکوپی و پرسشنامه مورد بازرسی کشتارگاهی قرار گرفت. آنالیز داده­ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS version 16 و توسط آمار توصیفی صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان داد از تعداد کل کبدهای بررسی شده 44/2 % آلوده به فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا و 04/3% آلوده به دیکروسلیوم دندریتکوم بودند (05/0 P>). با توجه به نتایج این مطالعه می­توان گفت که یکی از دلایل مهم ضبط کبد و لاشه در دام­های کشتارشده کشتارگاه سنندج وجود بیماری­های انگلی ناشی از ترماتودهای کبدی است که این مسئله علاوه بر تحمیل زیان­های اقتصادی ناشی از تلفات دام و ضبط لاشه یا اندام­های آلوده و همچنین کاهش تولیدات دامی، نشان دهنده وجود زمینه خطرات بهداشتی برای ساکنین منطقه می­باشد که با توجه به چرخه زندگی و انتقال این انگل­ها اقدامات بهداشتی و کنترلی فراگیرتر و جامع تر را طلب می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the prevalence of liver fluke infections (Fasciola and Dicrocelium) in slaughtered animals in Sanandaj industrial slaughterhouse

نویسندگان [English]

  • Soheila Akhzari 1
  • Aram Sharifi 2
  • Mohammad Sina Abaszadeh 3
  • Mobin Jalilian 2
  • Hero Qaderi 2
  • Atifeh Hosseinzadeh 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Liver flukes cause important diseases such as fascioliasis and dicroceliasis in ruminants, which can lead to economic losses in livestock farming. In addition, as zoonotic diseases, they are also of great importance for health. Control programs require knowledge of the distribution of species in endemic areas. This study was conducted with the aim of determining the prevalence and severity of liver fluke infection in animals slaughtered at the Sanandaj slaughterhouse. In to determine the degree of parasite infection in the livers of cattle, sheep and goats slaughtered in the industrial slaughterhouse of the city of Sanandaj in the spring of 2022 (April to June) for three months, the livers of the slaughtered animals were examined by macroscopic observation and a Questionnaire examined. Data analysis was performed using SPSS version 16 statistical software, descriptive statistics, and chi-square testing. The results of this study showed that of the total number of livers examined, the, the infection rate for Fasciola hepatica and Fasciola gigantica is 2.44% and the infection rate for Dicrocoelium dendriticum is 3.04% (P<0.05). This study shows that one of the important reasons for confiscation of liver and carcasses in animals slaughtered at Sanandaj slaughterhouse is the presence of parasitic liver fluke diseases, which in addition result in economic losses due to loss of livestock and confiscation of carcasses or organs. The infected animals as well as the reduction of animal production indicate risks to the health of the inhabitants of the area, which, due to the life cycle and transmission of these parasites, require more extensive and extensive sanitation and control measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • S Fasciola
  • Dicrocoelium
  • industrial slaughterhouse
  • Sanandaj