مطالعه اتیوپاتولوژیک نقش احتمالی مانهیمیا همولیتیکا در پنومونی شتر(Camelus deromedarius) ، سمنان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین نقش اتیوپاتولوژیک مانهیمیا همولیتیکا در بروز پنومونی های شتر در استان سمنان به اجرا  در آمده است. طی 37 بار مراجعه به کشتارگاه سمنان در طول پاییز و زمستان سال 1391 ، 198 نفر شتر از مجموع 297 نفر شتر نحر شده در این کشتارگاه، بطور راندوم انتخاب و جهت دستیابی به موارد پنومونی تحت معاینات پس از مرگ قرار گرفتند. این شترها براساس سن تقریبی در 3 گره سنی به ترتیب زیر 2 سال، بین 2 تا 5 سال و بالای 5 سال تقسیم شدند. از مجموع 198 نفر شتر معاینه شده، 66 ریه (33/33%) واجد آسیب های ماکروسپی پنومونی شناسایی شدند. نمونه های لازم تحت شرایط کنترل شده از ریه های پنومونیک و همچنین 13ریه بظاهر سالم (تقریبا10%کل ریه های بظاهر سالم) برداشته و جهت مطالعات باکتری شناسی و آسیب شناسی به آزمایشگاه مربوطه انتقال داده شدند. براساس نتایج بدست آمده از آزمایشات میکروبیولوژی، از 6 ریه (09/9%) متعلق به گروه واجد ضایعات ماکروسکپی و نه از هیچ یک از ریه های گروه بظاهر سالم، باکتری مانهیمیا همولیتیکا جداسازی شد. براساس مطالعات هیستوپاتولوژیک از مجموع 66 ریه آسیب دیده، باستثنای 4 مورد (06/6%) برونکوپنومونی فیبرینی چرکی و 1 مورد (51/1%) پلوروپنومونی، بقیه به تعداد 61 ریه (42/92%) درجات متفاوتی از ضایعات میکروسکپی پنومونی بینابینی، از ملایم و حاد تا مزمن، را نشان دادند. به نظر می رسد این مطالعه برای اولین بار نقش این میکروارگانیزم در بروز پنومونی های شتر در این شهرستان را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ethiopathologic study on probable role of M. heamolytica in pneumonia of slaughtered camel (Camelus deromedarius) in Semnan, Iran

نویسنده [English]

  • Keivan Jamshidi
Azad University Road
چکیده [English]

This study was conducted to determine the ethiopathologic role of M. haemolitica in pneumonia of dromedary camel in Semnan province, Iran. In 37 round of investigation in Semnan slaughterhouse during autum and wintr 2012, 198 out of approximately 297 slauthered camel were randomly selected and subjected to postmortem examination for any sign of pneumonia. Based on approximate age, these camels were divided into 3 grioups as: ≤ 2 year, 2-5 year and ≥ 5 year. Out of 198 examined camels, 66 (33.33%) lungs had macroscopic signs of pneumonia. Proper samples from pneumonic and 13 apparently healthy lungs (approximately 10% of total apparently normal lugs) and under controlled conditions were obtained and for further microbiological and pathological investigations were dispatched to related laboratories. Based on culture results obtained from microbiological examinations, M. heamolytica was isolated in only 6 lungs belong to group with macroscopic lesions and not from apparently healthy lungs. In histopathologic study, except 4 (6.06%) cases of fibrinopurrulent bronchopneumonia and 1 (1.51%) case of pleuropneumonia, the remaining 61 (92.42%) pneumonic lungs, revealed various degrees of microscopic lesions of interstitial pneumonia from mild and acute to chronic form. The present study indicated, for the first time, the role of this microorganism in camel pneumonia in Semnan district.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • M. heamolytica
  • camel
  • pneumonia
  • pathology