گزارش یک مورد آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا در عقده های لنفاوی مزانتر و مدیاستینال شتر، شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

لینگواتولاسراتا، یک انگل زبانی شکل و یکی از عوامل بیماریهای مشترک انسان و حیوان بشمار می آید. آلودگی انسان به هر دو مرحله انگل شامل تخم و نوچه امکان پذیر است؛ که به ترتیب به نـام لینگواتولـوزیس احشائی و سندروم هالوزون یا لینگواتولوزیس نازوفارنژیال مشهور اسـت .
در این مطالعه یک نفر شتر ماده باسن تقریبی 8 سال با سابقه ناباروری در آبان ماه 1396 در یکی از روستاهای شهرستان گرمسار واقع در استان سمنان نحر شد. عقده های لنفاوی مزانتر و مدیاستینال لاشه به جهت آلودگی به نوچه لینگواتولاسراتا بررسی و نمونه های لازم به تعداد کافی اخذ و جهت مطالعات بعدی به آزمایشگاه انگل شناسی ارسال گردید. ‌
نوچه های انگل از طریق له کردن عقده های لنفاوی و نیز روش هضم آنها در محلول هضمی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند.
پس از اجرای آزمایشات انگل شناسی، نمونه ها مثبت تشخیص داده شدند و به عنوان اولین مورد آلودگی به لینگواتولاسراتا در شتر در استان سمنان گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A case report of Linguatula serrata nymph infestation in mesenteric and mediastinal lymph nodes of one – humped camel (Camelus dromedaries) Garmsar, Iran

نویسنده [English]

  • Keivan Jamshidi
Azad University Road
چکیده [English]

Linguatula serrata is a toungue-shaped parasite and one of the ethiologic causes of zoonotic diseases between human and animals. Human can be infected by both the nymph stage and the egg, causing a disease condition called nasopharyngeal linguatulosis or halzoun syndrome, and a condition called visceral linguatulosis respectively.
In this study an eight year old female camel with history of infertility was scarified in autumn 2017 in one of the vilages of Garmsar county in Semnan province northeast of Iran. Mesenteric and mediastinal lymph nodes were inspected postmortem for the presence of L. serrate nymphs and proper samples obtained and transferred to parasitology department for further investigation.
Nymphs were examined and detected through sectioning and maceration of lymphatic glands and digestion in digestive solution.
After completing the required tests, lymph node samples were recognized as positive and the case was reported as the first case of Linguatulosis in camel in Semnan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguatula serrata
  • camel
  • lymph nodes