دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-150 
بررسی سرواپیدمیولوژیکی سرووارهای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان

صفحه 49-56

یداله اسدپور؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ پیمان سایه بان