بررسی سرواپیدمیولوژیکی سرووارهای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران

چکیده

بیماری لپتوسپیروز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های عفونی قابل انتقال بین انسان و دام بوده که به‌وسیله سروتیپ‏های  مختلف لیپتوسپیرا ایجاد می‏شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین میزان شیوع سرووارهای بیماریزای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان بود.  تعداد 450 نمونه خون از  گاو های  استان گیلان جمع‌آوری شد و با روش‌ میکروآگلوتیناسیون MAT مورد آزمایش قرار گرفت. میزان شیوع آلودگی به لپتوسپیروز 7/31 % بود. 7/81 % تنها به یک سروتیپ و 3/18% به بیش از یک سروتیپ  واکنش نشان دادند. میزان درصد سرووارها به‌ترتیب ایکتروهموراژیه 3/49 %، سرجوهارجو 1/26 %، گریپوتیفوزا 6/17 %، کانیکولا 6/5 % و پومونا 4/1 % بود. میزان درصد تیترهای سرمی سروتیپ‏های لپتوسپیروز نیز به‌ترتیب 1:200 (7/0 %) ، 1:400 (1/21 %) ، 1:800 (3/30 %) ، 1:1600 (6/29 %) ، 1:3200 (8/14 %) و 1:6400 (5/3 %) بود. بیشترین فراوانی  آلودگی به لپتوسپیروز درسن 4-3 سالگی(29%) و در فصل بهار(5/37%) بود . بر اساس نتایج به‌دست آمده بررسی اپیدمیولوژیک بیماری لپتوسپیروز در جوندگان ،آموزش شالیکاران قبل از فصل کشاورزی و پایش عفونت پس از اجرای برنامه‌های آموزشی  توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiological survey of the Leptospira serovars in Guilan's province cows

نویسندگان [English]

  • Yadollah Asadpour
  • Ebrahim Rahimabadi
  • Peyman Sayeban
چکیده [English]

Leptospirosis is one of the most important contagious zoonosis diseases in Guilan province that caused by different serovars of Leptospira interrogans. The aim of the present study was conducted to determination of the prevalence rate of Leptospira pathogene serovars  in Guilan province  cows. Totally 450 serum samples were collected from Guilan cows and were tested by serology method
(MAT).The prevalence rate was 31.7% positive against to Leptospira infections. 81.7% of serum samples were positive to only one Leptospira serovars and 18.3% more than one spp. The percentage rate of Leptospira serovars were including: grippotyphosa (17.6 %), icterohaemprragia (49.3 %), pomona (1.4 %), serjohardjo (26.1 %), canicola (5.6 %). Percentage rate of MAT titers were 1:200 (0.7 %), 1:400 (21.1 %), 1:800 (30.3 %), 1:1600 (29.6 %), 1:3200 (14.8 %), 1:6400 (3.5%). Prevalence rate to leptospirosis was evaluated in different seasons and ages, it was much in 3-4 years (29%) and spring season (37.5%).
Seroepidemiological survey of Leptospirosis in rodents, education of rice field workers before agricultural seasons and monitoring of the Leptospira infection in Guilan province after educational programmes are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Serovar
  • Leptospira
  • MAT
  • Guilan
  • Iran