کلیدواژه‌ها = بز
گزارش یک مورد نوزاد بز تک سر، چهار اندام قدامی، چهار اندام خلفی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 125-125

10.22075/jvlr.2018.3211

- سعیده حیدری نژاد 1، سینا جاویدان 2 *، احمد ایزدی2


بررسی غلظت ید با روش فعال سازی نوترونی در سرم گوسفند و بز استان سمنان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 57-62

10.22075/jvlr.2017.3620.

خسرو قزوینیان؛ علی مهدوی؛ رضا جمشدی


آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 106-106

علی لوئی منفرد*1، حمزه ناجی1


بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 107-107

دکتر جعفر براتی، مهندس غلامعلی سعیدی؛ وحید فاضل چهارمحالی، مسعود شریفی


شناسایی و تشخیص فراوانی گونه های آیمریا در بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان به روش مک ماستر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 128-128

محسن فلاحی1*، سعیدرضا نوراللهی فرد 2، رضا خیر اندیش2، زینب یادگاری1


بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 128-128

جعفر براتی، ارژنگ صفیان، یوسف عبدالهی


جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از بزان استان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 202-202

سمیه فقانی1*، محمد رفیعی برزکی1، سید مصطفی حسینی2؛ محمد سعیدی3، عباس اشتری4، عباس گرجی4، سید علی پوربخش4