کلیدواژه‌ها = اسب
بررسی فراوانی آلودگی به باکتری لپتوسپیرا در بین اسب های شهرستان تال

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 106-106

10.22075/jvlr.2018.3173

- اسماعیل امانی فیروز آباد*1، یونس انزابی2، مهدی مجیدپور3،امیرگنج خانلو4


گزارش رادیوگرافی یک مورد دنتی ژروس کیست در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 131-131

10.22075/jvlr.2018.3222

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3 *


تعیین کسر جهشی به روش اکوکاردیوگرافی در اسب های نژاد عرب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 132-132

10.22075/jvlr.2018.3224

- سید ادریس حسینی*،1،غلامرضا اسد نسب2،سیده اقدس حسینی3،محمد مشایخی4،سید محمد جواد حسینی5


گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 136-136

10.22075/jvlr.2018.3231

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3*


گزارش رادیوگرافی چند مورد بیماری جیوب حلقی در اسبان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 150-150

10.22075/jvlr.2018.3258

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، مجتبی بنیادی *،3، پیمان عزیزی3


اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالم

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 315-323

عبداله عراقی سوره؛ محمد قلی نادعلیان؛ محمد رضا مخبر دزفولی


گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 95-95

دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3