کلیدواژه‌ها = اسب
تعداد مقالات: 8
1. بررسی فراوانی آلودگی به باکتری لپتوسپیرا در بین اسب های شهرستان تال

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 106-106

- اسماعیل امانی فیروز آباد*1، یونس انزابی2، مهدی مجیدپور3،امیرگنج خانلو4


2. گزارش رادیوگرافی یک مورد دنتی ژروس کیست در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-131

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3 *


3. تعیین کسر جهشی به روش اکوکاردیوگرافی در اسب های نژاد عرب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 132-132

- سید ادریس حسینی*،1،غلامرضا اسد نسب2،سیده اقدس حسینی3،محمد مشایخی4،سید محمد جواد حسینی5


4. گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 136-136

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3*


5. گزارش رادیوگرافی چند مورد بیماری جیوب حلقی در اسبان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 150-150

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، مجتبی بنیادی *،3، پیمان عزیزی3


6. بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسما گوندی در اسب های نژاد ترکمن استان خراسان شمالی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 105-112

غلامرضا رزمی؛ ولی عابدی؛ سعید یغفوری


7. اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالم

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 315-323

عبداله عراقی سوره؛ محمد قلی نادعلیان؛ محمد رضا مخبر دزفولی


8. گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-95

دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3