گزارش رادیوگرافی یک مورد دنتی ژروس کیست در اسب

نویسنده

چکیده

مقدمه: Dentigerous cyst یک کیست ادنتوژنیک (Odontogenic) می‌باشد که اطراف تاج دندان را درگیر می‌‌نماید و یک نقص مادرزادی محسوب می‌شود. اسامی دیگر این بیماری، ,Ear teeth Aural fistulae و Temporal teratoma می‌باشند. این بیماری نوعی از پلی دونتیای هتروتوپیک ((Heterotopic polydontia است. این کیست معمولا در اطراف گوش و نزدیک بخش پتروس استخوان گیجگاهی و در فک بالا و بیشتر در اطراف wolf tooth”" رخ می‌دهد ولی در سایر نواحی شامل فک پایین، سینوس‌های پارانازال و استخوانهای پیشانی نیز مشاهده می‌گردد. این بیماری از ابتدای تولد در کره اسب وجود دارد و دارای ترشحات سروموکوسی ((Seromucousal و سروپورولان (Seropurulan) می‌باشد. روش کار: در مطالعه حاضر به کمک رادیوگرافی از یک اسب تروبرد نر 8 ساله، تصاویر رادیوگرافی استاندارد تهیه و با توجه به نشانه‌های رادیوگرافی تعریف شده در عارضه‌ی دنتی ژروس کیست، تشخیص رادیوگرافی این عارضه تایید شد. بحث و نتیجه‌گیری: معمولا دو نوع  Dentigerous Cyst رخ می‌دهد، نوع اول رشدی و پیش رونده ((Developmental است و در دندان‌های کاملا رشد یافته و به دلیل به هم فشردگی دندان‌ها ایجاد می‌گردد و هیپوپلازی مینای دندان مهمترین علت آن می‌باشد. این نوع معمولا التهابی نیست مگر در مواقعی که با عفونت ثانویه همراه باشد. این نوع از کیست در رادیوگراف‌‌های ساده قابل بررسی می‌باشند و رادیوگراف ها غالبا تخریب تاج سومین دندان پیش آسیای فک پایین را نشان می‌دهند. نوع دوم از این کیست منشا التهابی ((Inflammatory دارد و در دندان‌های در حال رشد و در نتیجه‌ی التهاب دندان‌های شیری ایجاد می‌گردند و به راحتی در رادیوگراف‌های ساده قابل مشاهده هستند. ضایعات مربوط به بیماری معمولا یکطرفه اند ولی ممکن ‌است دوطرفه نیز باشند. بنابراین تهیه هردو نمای جانبی ضرورت دارد. در رادیوگرافی، معمولا یک مرکز رادیواپک و اطراف با تراکم کمتری مشاهده می‌شود. گزارش حاضر نشانه‌‌های رادیوگرافی عارضه دنتی ژروس کیست مربوط به نوع اول را توصیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -