نویسنده = علی مهدوی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) بر سیستم ایمنی و جمعیت اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

ژیلا زند عموقین؛ بهمن نویدشاد؛ حسین عبدی بنمار؛ فرزاد میرزادی آقجه قشلاق؛ علی مهدوی


3. بررسی غلظت ید با روش فعال سازی نوترونی در سرم گوسفند و بز استان سمنان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-62

خسرو قزوینیان؛ علی مهدوی؛ رضا جمشدی