کلیدواژه‌ها = خرگوش
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 59-69

10.22075/jvlr.2022.27845.1054

کوشیار گلدوزان؛ حمیدرضا مسلمی؛ عباس جواهری وایقان؛ محمود احمدی همدانی


ارزیابی پارامترهای فیزیولوژیکی در طی تجویز امولسیون چربی داخل وریدی در مدت بیهوشی درخرگوش‌‌های سفید نژاد نیوزلندی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 89-89

10.22075/jvlr.2018.3127

- فاطمه خانعلی*1، کیوان کرامتی2 ،فرزاد حیاتی 3، صادق قدرتی 4


مطالعه تاثیر عصاره گیاه pistacia khinjuk بر التیام شکستگی تجربی در استخوان تیبیا در خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 211-211

10.22075/jvlr.2018.3591

فرشید رئیسی


مطالعه تاثیر سوسپانسیون امنتوم غیر خودی در التیام زخم تجربی قرنیه در خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 230-230

10.22075/jvlr.2018.3706

رویا رضائیان


ویژگی‌های ساختار بافتی آپاندیس خرگوش تحت تأثیر سن و جنس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 65-73

10.22075/jvlr.2017.1238

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ علی پرچمی


بررسی اثر سم عقرب همی سکورپیوس لپتوروس درتغییرات پاتولوژیک اندامهای خرگوش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 173-173

منصورمحزونی1، معصومه اکبری کیان2،زهرافرهادی3 ،ساره شفیعی مفرد4


مطالعه هیستوپاتولوژیک وقوع فئوهایفومایکوزیس ناشی از Cladosporium bantiana در یک سر خرگوش سفید نیوزلندی (caniculus Oryctolagus)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 224-224

حنانه گلشاهی1، عباس توسلی1، مریم نوبخت راد2، افرا تیموری1و*