کلیدواژه‌ها = ورم پستان
فعالیت برون تنی برخی از گیاهان بومی ایران بر روی پروتوتکاهای جدا شده از ورم پستان بالینی گاو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22075/jvlr.2024.33896.1104

بهنام عباسی ثانی؛ سمانه عیدی؛ حمیده قدرتی آزادی


ارزیابی اثر ضد باکتریایی اسانس سیر و آویشن بر برخی ازگونه های اصلی ایجاد کننده ورم پستان در گاو شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 120-120

10.22075/jvlr.2018.3201

- عباس حسینی زاده قاسمی*1،امیر سیاحی1، مصطفی کربنده1، مسعود عمادی1


اثر ورم پستان بر روی PH شیر در گله های گوسفند

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 181-181

10.22075/jvlr.2018.3412

نیلوفر مردانی


گزارش موردی سگ مبتلا به ورم پستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 203-203

10.22075/jvlr.2018.3575

نگین رحیم دوست مژدهی


ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 140-140

رضا قبولی مهربانی1*، صمد مسافری2، منصور خاکپور3


تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 141-141

مصطفی دانشور 1* ، مجید محمدصادق 2؛ مهدی عسکری3، مرتضی گرجی دوز2 ، ،علیرضا کوچک زاده4