کلیدواژه‌ها = آلودگی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عوامل سقط جنین باکتریایی گوسفندان در استان ایلام

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 172-172

میلاد کلیوند عباسی


2. بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 196-196

شاهرخ شیرازی1*، علی اسلامی 3، سید بابک پورمند 2،؛ سالار ضرابی اهراب 1، سجاد وحیدی مددلو4، محمد محجل ملکی4


3. ارزیابی وضعیت آلودگی به نماتودهای لوله گوارش گوسفند و آینده پژوهی آن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 77-77

مهدیه الهقلی1 ، بهنام مشگی2*


4. بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری1


5. آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری2


6. بررسی آلودگی انگلی یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) در استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 192-192

طیبه السادات مصطفایی1، شاهرخ شیرازی2، علی اسلامی2؛ ، سید حسین حسینی ، هومن رونقی3


7. گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر، استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 195-195

شاهرخ شیرازی1*، فرهاد بهادری2، طیبه السادات مصطفایی4؛ میرمحسن حسینی قمی3، هومن رونقی5