دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1389 
اثر حرارت محیط بر فعالیت ترشحی و ساختار بافتی غده تیروئید در گوسفند

صفحه 97-110

10.22075/jvlr.2017.813

آریا رسولی؛ محمد طاها جلالی؛ محمد نوری؛ بابک محمدیان؛ هامون براتی


بررسی باکتری شناختی بستنی های سنتی در مراکز تولید و توزیع شهرستان رشت در بهار سال 1388

صفحه 141-150

10.22075/jvlr.2017.817

آراسب دباغ مقدم؛ سکینه مدد جیرهنده؛ حسام الدین اکبرین؛ نسطونا قنبری سقرلو