دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1389 
2. اثر حرارت محیط بر فعالیت ترشحی و ساختار بافتی غده تیروئید در گوسفند

صفحه 97-110

آریا رسولی؛ محمد طاها جلالی؛ محمد نوری؛ بابک محمدیان؛ هامون براتی


6. بررسی باکتری شناختی بستنی های سنتی در مراکز تولید و توزیع شهرستان رشت در بهار سال 1388

صفحه 141-150

آراسب دباغ مقدم؛ سکینه مدد جیرهنده؛ حسام الدین اکبرین؛ نسطونا قنبری سقرلو


7. اثرات مخرب اتانول بر ویژگی های حیاتی سلول اسپرم در بز

صفحه 151-156

مهدی انصاری؛ آرمین توحیدی؛ محمد مرادی شهر بابک