تشخیص هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک بیماری شبه تب نزله‌ای بدخیم در یک رأس غزال ایرانی « Gazella subgutturosa » (اولین گزارش)

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   یک رأس غزال ایرانی با تاریخچه بی­اشتهایی، سرفه، ریزش اشک، کوری، اسهال و وضعیت بد بدنی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی ارجاع گردید. لازم به ذکر است که هیچ درمانی قبل از مراجعه بر روی دام مورد نظر صورت نگرفته بود. در معاینه بالینی از دام مذکور افسردگی، کدورت قرنیه، پرخونی عروق صلبیه، ترس از نور، تراوشات فراوان و بد بو از چشم و بینی، افزایش ریزش بزاق، درجات متفاوتی از ادم پلک­ها، بیرون­زدگی چشم، کوری دوطرفه، حرکات چرخشی کره چشم، سفتی گردن، عدم تعادل یا گام سفت، سستی­، عدم تمایل به حرکت کردن، بزرگ شدن عمومی عقده­های لنفاوی، نکروز و اروزیون مخاط دهان و تب 42 درجه سانتی­گراد مشاهده گردید. اندیس­های خونی شامل هماتوکریت و تعداد کل گلبول­های قرمز طبیعی، اما تعداد کل گلبول­های سفید افزایش چشمگیری پیدا کرده بودند. دام مورد نظر تحت درمان (پنی سیلین – استرپتومایسین، دگزامتازون، ویتامین AD3E ) قرار گرفت ولی پنج روز بعد از شروع علائم بالینی، تلف گردید. در کالبدگشایی یافته­های ماکروسکوپیک اختصاصی بجز خونریزی خفیف شیردان و پرخونی مخاط روده مشاهده نگردید. مطالعات هیستوپاتولوژیک، نفوذ لمفوسیت­ها در اطراف عروق، التهاب عروق مغز، ورود گلبول­های قرمز در فضای ویرشو رابین، خونریزی و میکروگلیوز در مغز را نشان داد. با توجه به علائم بالینی مشخص و ضایعات میکروسکوپیک پاتوگنومیک فوق­الذکر، می­توان ابتلا به بیماری تب نزله­ای بدخیم را محتمل دانست.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hematological and histopathological diagnosis of MCF like disease in a Persian gazelle » Gazella subgutturosa « (First report)

چکیده [English]

  Abstract:  An adult gazelle with a history of anorexia, coughing, epifora, blindness, diarrhea and poor condition was referred to the Veterinary Clinic. In clinical examination, depression, eye opaqueness, congestion of scleral vessels, photophobia, abundant and repugnant nasal and ocular discharges, hypersalivation, various degree of eyelids edema, exophthalmus, bilateral blindness, nystagmus, neck rigidity, incoordination, a stiff.-legged gait, lethargy, reluctance to move, recumbency, dyspnea, general lymphadenopathy, epithelial necrosis and erosions in the mouth and a high body temperature (42oC ) were observed. The sick gazelle died within 5 days from the appearance of the initial clinical signs. Necropsy of the gazelle revealed no specific gross lesions, except mild abomasal hemorrhages and mucosal congestion of intestine. Histopathologic examinations showed lymphocytic perivascular cuffing, vascultits, extravasation of RBCs in Virchow-Robin space, hemorrhage and microglisis. The pathognomic microscopic findings can be considered, together with the clinical and gross pathological lesions, as occurrence of MCF.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian gazelle
  • Malignant Catarrhal Fever
  • Histopathology