کلیدواژه‌ها = سقط جنین
تایید شیوع سقط جنین توکسوپلاسمایی در یک گله گوسفند با روشهای مختلف آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 122-122

مریم رسولی1*، احمد رضا موثقی 2،3، مهرداد سامی4


بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 128-128

جعفر براتی، ارژنگ صفیان، یوسف عبدالهی


شناسایی و جداسازی ا نتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب مازندران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 135-135

شیفته عربی1*، مصطفی جعفرپور2؛ محمد هادی سمیعی اردکانی3، امین روایی4


بررسی میزان شیوع سقط جنین سالمونلایی در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 231-231

شبنم هاشمی1و*،محمد رضا محزونیه 2،فاطمه یک تنه 3،نریمان شیخی4


بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 246-246

دکتر خسرو قزوینیان1، دکتر حمیدرضا محمدی1و * ، دکتر حجت مظاهری2