تعیین شیوع نئوسپورا کنینوم در جنین های سقط شده گاو های شهر کرد استان چهار محال بختیاری به روش Nested-PCR

نویسندگان

چکیده

خلاصه
نئوسپورا کنینوم یکی از عوامل سقط جنین عفونی گاو در سرتاسر جهان به شمار می آید که سالیانه میلیون ها دلار به صنعت دامپروری خسارت وارد می کند. هدف از این مطاله تعیین شیوع آلودگی نئوسپورا کنینوم در جنین های سقط شده گاو در شهرستان شهرکرد، به روش Nested-PCR بود.  از مجموع 100 جنین سقط شده، 11مورد  آلودگی به نئوسپورا تعیین گردید. با توجه به نتایج بدست آمده  بنظر می رسد نئوسپورا از عوامل مهم سقط جنین در گاو های شیری شهرکرد باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The determination of prevalence of Neospora caninum in aborted fetuses in dairy cattle of Shahrekord area, Chahar Mahal Bakhtiari province, by Nested-PCR

نویسندگان [English]

  • Rafati, N.
  • Jaafarian,M.
چکیده [English]

Abstract
Neospora caninum is one of the causes in aborted cattle in the world, accompanied with millions dollars economic loses. The aim of this study was to determine the prevalence of bovine Neospora caninum in aborted fetuses in shahrekord, by Nested-PCR method. Among the 100 aborted fetuses brains, 11 cases ( 11%)  were infected. According to our results, Neospora caninum is one of important factors of abortion in dairy cows in Shahrekord.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Neospora caninum
  • Abortion
  • nested-PCR
  • Shahrekord
  • Chahar Mahal Bakhtiatiri province