کلیدواژه‌ها = آلودگی انگلی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش مرغ بومی اطراف شهرستان قم در سال ١٣٩٧

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 188-188

بهار شمشادی


2. مطالعه آلودگی انگلی پوست و آبشش کپورماهیان دندان دار زنده زا(Poecilliid)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-12

سارا مهدی زاده مود؛ محمد رضا سلیمی بجستانی


4. بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 107-107

دکتر جعفر براتی، مهندس غلامعلی سعیدی؛ وحید فاضل چهارمحالی، مسعود شریفی


6. بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 242-242

فخراحمد فاطمه*، مصطفایی طیبه السادات، نظربیگی مریم