کلیدواژه‌ها = ELISA
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه مقدماتی وجود باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین در بافت های مرغ گوشتی در شهر سمنان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-26

ابراهیم شهروزیان؛ جواد خوش گفتار


2. بررسی سرواپیدمیولوژی تیلریا لستوکاردی در 10 منطقه ایران با روش ELISA بر پایه ی پروتئین نوترکیب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 60-60

شکوفه حساس* ،پروانه خضرائی نیا،حمیدرضا حداد زاده،زهره خاکی؛ پرویز شایان ، ،محسن کیهانی ،حامد منصورلکورج


3. کاربرد تکنیک الیزا (ELISA) در تشخیص توکسینوتیپهای کلستریدیوم پرفرنجنس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 131-131

مهدی حسنی درخشان1،*، مریم امینی2، مجتبی علی ملایی2؛ ، احمدرضا جباری3، مهرداد شمس الدینی1، مجید عزتخواه 1، محسن موسوی3


4. بررسی نتایج تست های هاری ارجاع شده به آزمایشگاه دامپزشکی آسا

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 222-222

محمدرضا اجوری 1*،بتول دباغ زاده 2، بیژن امیدی3 ،مسعود رسولی4