کلیدواژه‌ها = طیور گوشتی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کاربردی پیشگیری و درمان سندرم آسیت درگله های پرورش طیور گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 118-118

- فرامرز گل محمدی شاهرخی*1، معین ربیعی وزیری2


2. بررسی میزان تأثیر داروی انروفلوکساسین بر روی طیور گوشتی شهر سبزوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 194-194

زهرا سالاری


3. بررسی اثرات فسفومایسین (فوزباک پلاس T) در فارم‌های طیور گوشتی شهر سبزوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 196-196

زهرا سالاری


4. ارزیابی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های ای کلای جداشده از لاشه ‌طیور گوشتی در شهر سبزوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 195-195

بهار شمشادی؛ زهرا سالاری


5. خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 209-209

مصطفی نعمتی1*، فاضل پوراحمد1، طیب سیفی2