بررسی کاربردی پیشگیری و درمان سندرم آسیت درگله های پرورش طیور گوشتی

نویسنده

چکیده

مقدمه: سندرم افزایش فشار خون ریوی یا آسیت به معنای تجمع مایع سروزی در داخل محوطه ی بطنی طیور است که به واسطه ایجاد تلفات و ضبط لاشه در کشتارگاه ها، از مهمترین خسارت های تاثیر گذار در صنعت طیور گوشتی می باشد. این مقاله با هدف مرور و پاسخ جامع و کاربردی در پیشگیری و درمان سندرم آسیت به عنوان یکی از عوامل مهم در پرورش صنعتی طیور گوشتی تهیه گردیده است. روش کار: این تحقیق با بررسی نتایج بیش از 32 کتاب و مقالات معتبر داخلی و خارجی به شیوه ای کاربردی و روان گردآوری گشته است. بحث و نتیجه گیری: ژنتیک مقاوم، مدیریت سرعت رشد، استفاده از برنامه غذایی مناسب دوره همراه با شکل مناسب جیره و ویتامین های C و E و ال کارنیتین، مدیریت بیماری های سیستم تنفس، اعمال دارویی مناسب، مدیریت عوامل خارجی نظیر ارتفاع، دما، نور، تهویه و بستر مناسب، برای پیشگیری و کنترل آسیت به کار گرفته می شود. برای کسب بهترین نتیجه بایستی تمام راه کارهای کنترلی، پیشگیری و درمانی را  اعمال نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -