کلیدواژه‌ها = تومور
گزارش وقوع یک مورد پریوستئال استئوئید استئوما سراستخوان ران در یک قلاده سگ نژاد اشپیتز

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 21-27

10.22075/jvlr.2024.32894.1086

حمیدرضا فتاحیان؛ هستی آذرآباد؛ محمدرضا سالاربهزادی؛ مهدی قناعت پیشه؛ یاسین دیباوند


گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانی در یک قلاده سگ بومی (Case report)

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 105-105

10.22075/jvlr.2018.3171

- فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3


گزارش درمانگاهی جراحی تومور جلدی سگ گریت دین

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 161-161

10.22075/jvlr.2018.3294

- زهراطبرسی


گزارش یک نمونه تومور بدخیم پستانی (کارسینوما) در یک قلاده سگ ماده

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 177-177

10.22075/jvlr.2018.3372

میلاد کاشانی راد


کاربرد ضد سرطانی شیر شتر : مروری بر مطالعات اخیر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 192-192

10.22075/jvlr.2018.3555

فرشته عرب؛ سعیده نعیمی


کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 194-194

نسرین گلشن1*، حسامالدین حلیمی2