کلیدواژه‌ها = تومور
تعداد مقالات: 5
1. گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانی در یک قلاده سگ بومی (Case report)

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-105

- فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3


2. گزارش درمانگاهی جراحی تومور جلدی سگ گریت دین

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-161

- زهراطبرسی


3. گزارش یک نمونه تومور بدخیم پستانی (کارسینوما) در یک قلاده سگ ماده

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 177-177

میلاد کاشانی راد


4. کاربرد ضد سرطانی شیر شتر : مروری بر مطالعات اخیر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 192-192

فرشته عرب؛ سعیده نعیمی


5. کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 194-194

نسرین گلشن1*، حسامالدین حلیمی2