گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانی در یک قلاده سگ بومی (Case report)

نویسنده

چکیده

مقدمه: نئوپلاسم یا تومور عبارت است از ازدیاد غیر طبیعی بافت که در نتیجه تقسیم بیش اندازه سلول ها و یا از بین نرفتن طبیعی آنها اتفاق می افتد؛ که به 2 دسته ی خوش خیم و بدخیم طبقه بندی می شوند. تومور های پستانی سومین تومور متداول در بین تمامی تومور ها هستند که این تومور ها در بین سگها از گربه ها بسیار شایع تر می باشند. روش کار: این بررسی در یک قلاده سگ بومی ماده 4 ساله صورت گرفته که توموری به اندازه 1×5/0×1 سانتی متر به رنگ سفید خامه ای داشت. این تومور، یک تومور مرکب بود که به وضوح توده تکثیر یافته کانونی مرزبندی شده ای متشکل از لایه اپیتلیال و مایواپیتلیال به همراه مرحله غضروفی و استخوانی شدن را نشان میداد. سلولهای اپیتلیال داری میزان متوسطی سیتوپلاسم ائوزینوفیلی با هسته های گرد تا بیضی بودند که به میزان اندکی آنیزوسیتوز و آنیزوکاریوز را نشان میدادند. سلولهای اپیتلیال همچنین به میزان اندکی حالت پلئو مورفیسم بدون تقسیمات میتوزی را نشان میدادند. بحث ونتیجه گیری: بهترین راه درمان برای این نوع تومور ها عمل جراحی میباشد که نوع جراحی به اندازه، موقعیت و نیز گونه حیوان بستگی دارد. جراحی باید بسیار با دقت انجام گیرد و که با خارج نمودن خود توده و یا غده پستانی درگیر انجام میشود. برای بیشتر تومور های پستانی در سگها و گربه ها ایمونوتراپی، هورمون تراپی و اشعه تراپی سودمند نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -