کاربرد ضد سرطانی شیر شتر : مروری بر مطالعات اخیر

نویسندگان

1 1. دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 هیأت علمی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: به دلیل اهمیت سرطان و اثرات جانبی روشهای درمانی موجود ، یافتن استراتژی های درمانی جدید با کارایی بالا و کمترین اثرات ناخواسته ضروری به نظر میرسد. شیر شتر به عنوان یک ترکیب درمانی به صورت سنتی برای درمان طیف ویعی از بیماری ها مانند فشار خون بالا، دیابت، و بیماری اوتیسم و ... مورد استفاده قرار میگیرد. در سالیان اخیر محققان به روی کشف قدرت نهفته در ساختارهای فعال زیستی موجود در شیر شتر به خصوص در زمینه درمان سرطان متمرکز شده اند. بنابراین هدف این مقاله مروری، فراهم آوردن مجموعه ای نتایج مطالعات اخیر در زمینه کاربردهای شیر شتر در برخی از انواع سرطان ها است. روش کار: برای انجام این مقاله از پایگاه های داده آنلاین (پابمد، اکوپوس و گوگل اسکولار) با کلید واژه هایی با قرابت معنایی مانند تومور، ضد سرطان، شیر شتر، سرطانزایی، ضد التهاب و حامل دارویی، جهت دستیابی به اطلاعات مرتبط استفاده شده است. بحث و نتیجه گیری: مطالعات In vivo  و in vitro بسیاری موجودند که اثرات شیر شتر را بر مراحل مختلف پیشرفت سرطان که شامل محافظت بالا از مقاومت سلولها مقابل ترکیبات سایتوتوکسیک و شرایط سرطانزا تا القا مرگ سلولهای سرطانی شده است، بررسی کرده اند. همچنین ترکیبات شیر شتر به طور موفقیت آمیزی به عموان حامل دارویی ضد سرطانی به کار برده شده اند. تمام مطالعات نشان میدهند که شیر شتر قادر است فعالیت ضد سرطانی را به واسطه ترکیبات فعال زیستی خود که ویژگی آنتی اکسیدانی و ضد التهابی بالایی را از خود نشان میدهند، ارائه دهد. این مهم نیاز به آزمایشات بیشتر جهت یافتن مکانیسم دقیق آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
1 -
2 -