کلیدواژه‌ها = کنه
تعداد مقالات: 5
1. گزارش وقوع فلجی ناشی از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 156-156

- فخرالدین رضایی1 ،فایزه قاسم زاده1* ، محمد روحانی2


2. مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی در سگ های نگهبان گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 177-177

محمد یخچالی1 ، صلاح مرادی2* ، فرهاد میرانی2


3. مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 207-207

محمد یخچالی1 ، صلاح مرادی2* ، فرهاد میرانی2


4. بررسی ویژگی های مورفومتری و وزنی کنه درماسنتور مارژیناتوس در طی مراحل مختلف سیر تکاملی تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 247-247

محمد مهدی درویشی1 *، عماد چنگیزی2، پرویز شایان3؛ محمد رضا یوسفی4، محمد تقی رحیمی5


5. بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 249-249

شهین صیدی1* ، فاطمه امیری1، صدیقه نبیان 1