کلیدواژه‌ها = کنه
مطالعه فیلوژنتیکی انگل خونی Hepatozoon canis در سگ های ولگرد استان گیلان

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 121-129

10.22075/jvlr.2024.33946.1106

حسین جوان بخت؛ رستا ملک؛ زهرا رحیمی؛ مهوش هادوی


گزارش وقوع فلجی ناشی از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 156-156

10.22075/jvlr.2018.3271

- فخرالدین رضایی1 ،فایزه قاسم زاده1* ، محمد روحانی2


مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 207-207

محمد یخچالی1 ، صلاح مرادی2* ، فرهاد میرانی2


بررسی ویژگی های مورفومتری و وزنی کنه درماسنتور مارژیناتوس در طی مراحل مختلف سیر تکاملی تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 247-247

محمد مهدی درویشی1 *، عماد چنگیزی2، پرویز شایان3؛ محمد رضا یوسفی4، محمد تقی رحیمی5


بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 249-249

شهین صیدی1* ، فاطمه امیری1، صدیقه نبیان 1