گزارش وقوع فلجی ناشی از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف

نویسنده

1. دانش آموخته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 1. کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2. دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

مقدمه: فلجی ناشی از گزش کنه به وسیله یک نوروتوکسین ایجاد میشودکه از غدد بزاقی کنه ماده درماسنتور آزاد میشود، غدد بزاقی در کنه ها با ترشح ترکیبات هموستاتیک و ضد التهابی متعدد اتصال و تغذیه مداوم کنه را از میزبان میسر میکند ،این غدد به عنوان منبع و ترشح کننده ی توکسینهای ایجاد کننده فلج کنه ای به شمار میرود. مکانیسم اثر توکسین در ایجاد فلجی چندان مشخص نیست اما تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گرفتن ترشحات پیام رسان شیمیایی استیل کولین در پیش سیناپس به عنوان دلیل اصلی شناخته میشود که موجب بلوکه شدن انتقال پیامهای عصبی در رشته های جسمی وحرکتی میشود. روش کار: مورد گزارش شده سگ نر 5/3 ساله نژاد میکس ماستیف است که دنبال فلجی پاها به کلینیک ارجاع شد و بعد از انجام معاینات بالینی که تقریبا همه ی پارامترهای معمول در حد نرمال بود به معاینه ی پوست پرداخته شد که وجود کنه ها را مشخص کرد. بحث و نتیجه گیری: حدود 12 ساعت بعد از برداشت کنه ها، پیشرفت در راه رفتن و کنترل عضلات پا دیده شد و حدود 5/1 روز بعد سگ به طور کامل توانایی حرکت را بدست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -