نویسنده = محمدرضا سلیمی بجستانی
تعداد مقالات: 6
1. ردیابی مولکولی گونه Ehrlichia ewingii در نمونه های خون سگ های ارجاعی به کلینیک های شهر سمنان، ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 157-164

امید صفار بنیس؛ حمید استاجی؛ محمد رضا سلیمی بجستانی؛ مریم رسولی


3. تعیین میزان شیوع میکروفیلرهای خونی در سگ های شهرستان سمنان با استفاده از روش اصلاح شده نات

دوره 12، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 27-32

محمدرضا سلیمی بجستانی؛ زهرا دارابی زاده


4. بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود

دوره 12، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 51-60

زهرا علیجانپور؛ سارا مهدیزاده؛ محمدرضا سلیمی بجستانی


5. مطالعه اثرات ماکروگارد بر پارامتر های رشد، خونی و پاسخ های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مواجهه یافته با باکتری استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae)

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-36

سجاد پورمظفر؛ محمود نفیسی بهابادی؛ ژاله مهاجری برازجانی؛ مهرزاد محمدی؛ محمدرضا سلیمی بجستانی


6. بررسی تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند و بز در کشتارگاه شهمیرزاد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 246-246

محمد رضا سلیمی بجستانی*1 ، محمد مهدی درویشی2، مرتضی صابری2