بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دامپزشکی دانشگاه سمنان

2 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 گروه پابیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش ماهی قزل­آلای­ رنگین­کمان در شهرستان شاهرود بود. به همین منظور از پوست و آبشش100 قطعه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان از 5 مزرعه در شاهرود در فصل زمستان و بهار نمونه­گیری و در محیط­­ سابرو­دکستروز­آگار و گلوکز پپتون­آگار کشت صورت گرفت. قارچ­های جداسازی شده بر اساس شکل کلنی و خصوصیات میکروسکوپی شناسایی شدند. در این مطالعه 11 جنس قارچ شامل آسپرژیلوس، فوزاریوم، فوما، کلادوسپوریوم، آلترناریا، پنی­سیلیوم، رودوتورولا، کاندیدا، ژئوتریکوم، تریکوسپورون، و مالاسزیاپکی­درمیس جداسازی شد که فوما و فوزاریوم از قارچ های بیماری­زای مهم در آبزیان محسوب می­شوند. در این مطالعه آسپرژیلوس بیشترین میزان فراوانی را در پوست (66/16%) و آبشش (8/23%) دارا بود.تنوعقارچ­های جداسازی شده حاکی از شرایط نامطلوب بهداشتی مزارع است که مشکلاتی نظیر کاهش تولید، افزایش عفونت­های قارچی و هزینه­های درمانی را در پی دارد. قطعا شرایط آب و هوایی نیز در تنوع فلور قارچی خارجی ماهی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of external fungal flora of the skin and gills of rainbow trout in the Shahrood city

نویسندگان [English]

  • zahra alijanpour 1
  • SARA MEHDIZADE 2
  • Mohammad Reza Salimi Bajestani 3
1
2
3
چکیده [English]

The present study aimed to isolate and identify superficial fungal flora of the skin and gills of rainbow trout in the Shahrood city. Specimens were taken from the gill and skin of 100 rainbow trout from 5 fish farms during winter and spring, then were cultured on SDA and GPA medium. Isolated fungi were identified according to the colony morphologies and microscopic characteristics. In this study, 11 genera of fungi, including Aspergillus sp., Fusarium sp., Phoma sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Penicillium sp., Rhodotorula sp., Candida sp., Geotricum sp., Trichosporon sp., and Malassezia sp. were isolated that Phoma sp. and Fusarium sp. are pathogenic aquatic fungi. The most prevalent fungi were related to Aspergillus (16.66% on the skin and 23.8% in gill). Variety of isolated fungi indicated that sanitary and environmental condition of the farms are unfavourable and would cause a decrease in total production, an increase of fungal infection and treatment cost. Ecological differences play an important role in the species diversity of superficial fungal flora.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fungal flora
  • skin
  • gill
  • rainbow trout
  • Shahrood