ردیابی مولکولی گونه Ehrlichia ewingii در نمونه های خون سگ های ارجاعی به کلینیک های شهر سمنان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی سمنان

2 دانشگاه سمنان

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

4 دانشکده دامپزشکی سمنان

چکیده

طی سال های اخیر، اهمیت نسبت به تحقیق در مورد خانواده آناپلاسماتاسه1  افزایش یافته است. در این خانواده جنس ارلیشا2  قرار دارد که باکتری های اجباری داخل سلولی و زئونوتیک می باشند. ناقلین اصلی این باکتری ها کنه‌ها می باشند که گونه‌های رایج کنه های سخت که عمدتا در همه‌جای دنیا نیز وجود دارند مانند کنه‌های  ایکسودس3 ، درماسنتور 4 ، ریپیسفالوس 5  و آمبلیوما 6  مهم ترند. هدف از این پژوهش ردیابی مولکولی ارلیشیا اوینجی 7  در سگ های ارجاعی به کلینیک های دامپزشکی شهر سمنان بوده است. در این مطالعه از 134 قلاده سگ به صورت کاملا تصادفی به میزان 5-4 سی سی خون اخذ شد و جهت استخراج DNA  از نمونه ها از روش فنول-کلروفورم استفاده گردید. در ادامه با کمک پرایمرهای آناپلاسماتاسه، ژن مورد نظر ردیابی گردید و موراد مثبت ثبت شد و سپس موارد مثبت به لحاظ حضور ارلیشیا مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج از کل تعداد نمونه های ارجاعی تعداد 35 نمونه از نظر آناپلاسماتاسه مثبت بودند که  21 نمونه نر و 14 نمونه ماده بودند ولی در ردیابی ژنوم مربوط به جنس ارلیشیا هیچ نمونه ایی مثبت تعیین نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of the species Ehrlichia ewingii among dogs referred to veterinary clinics in Semnan, Iran

نویسندگان [English]

  • Omid Saffar Benis 1
  • MohamadReza Salimi Bejestani 2
  • Hamid Staji 3
  • Maryam Rassouli 4
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
3 Semnan university
4 Department of Pathobiology, Semnan University
چکیده [English]

In recent years, there has been a growing interest in research into the Anaplasmataceae family. In this family, there is the genus Ehrlichia, which is a compulsive intracellular and zoonotic bacterium. The main carriers of these bacteria are mites, the most common species of hard ticks that are found mainly in all parts of the world, such as Ixodes, Dermacentor, Rhipicephalus and Amblyomma. The aim of this study was to track the molecular detection of Ehrlichia ewingii among referred dogs referred to the veterinary clinic of Semnan University. In this study, 134 dogs were randomly assigned to each of them in the amount of 4-5ml of blood and they were used to extract DNA using phenol-chloroform method. Subsequently, with the help of Anaplasmataceae primers, the desired gene was traced and positive cases were recorded. Based on the results, out of the total number of reference samples, 35 samples were positive, of which 21 were male and 14 were female but none of them were Ehrlichia positive after the second round of PCR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ehrlichia ewingii
  • Anaplasmataceae
  • Dog
  • Semnan