نویسنده = صدیقه نبیان
بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 58-58

صدیقه نبیان1*، محمد طاهری2، غلامرضا نیک بخت3؛ رامین مظاهری نژاد فرد2


گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 86-86

میثم صبور دربندی1، سید سجاد هاشمی نسب2، صدیقه نبیان3*


اولین گزارش در باره تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 103-108

10.22075/jvlr.2017.833

عماد احمدی آرا؛ محمد رجبلو؛ صدیقه نبیان


تشخیص آزمایشگاهی عفونت های کرم ابریشم نوغان داری های استان گیلان

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 39-45

10.22075/jvlr.2017.794

صدیقه نبیان؛ فخری ایرانمنش؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ مصطفی مرادی