نویسنده = صدیقه نبیان
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه فیلوژنی، شباهت و تجانس پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس جهت مصارف تشخیصی و تهیه واکسن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 57-57

صدیقه نبیان1*، محمد طاهری1، محمد مهدی رنجبر2


2. بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 58-58

صدیقه نبیان1*، محمد طاهری2، غلامرضا نیک بخت3؛ رامین مظاهری نژاد فرد2


3. گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 86-86

میثم صبور دربندی1، سید سجاد هاشمی نسب2، صدیقه نبیان3*


4. اولین گزارش در باره تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 103-108

عماد احمدی آرا؛ محمد رجبلو؛ صدیقه نبیان


5. تشخیص آزمایشگاهی عفونت های کرم ابریشم نوغان داری های استان گیلان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 39-45

صدیقه نبیان؛ فخری ایرانمنش؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ مصطفی مرادی