کلیدواژه‌ها = سرطان
روش تولید و سنجش نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنج

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 95-104

10.22075/jvlr.2017.1244

امید فانی مکی؛ نظر افضلی؛ آرش امیدی؛ حمیدرضا محمدی


کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 194-194

نسرین گلشن1*، حسامالدین حلیمی2