کلیدواژه‌ها = سرطان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی فاکتورهای عملکردی کلیه و کبد متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک nude b6

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-93

سید محمد حسینی؛ - امیرحسین مشرفی1 *


4. روش تولید و سنجش نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 95-104

امید فانی مکی؛ نظر افضلی؛ آرش امیدی؛ حمیدرضا محمدی


6. کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 194-194

نسرین گلشن1*، حسامالدین حلیمی2