کلیدواژه‌ها = لیستریا مونوسیتوژنز
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی تعدادی از گیاهان دارویی علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-121

- مصطفی کربنده*1 ، مسعود عمادی1، عباس حسینی زاده قاسمی1، امیر سیاحی1


2. بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات خوراکی شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 125-125

حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2


3. ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت تولید شده در شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 126-126

حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2


4. بررسی آسیب های بافتی لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از شیر خام در موش آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 204-204

رضاحکیمی آلنی1، حمدالله مشتاقی2