کلیدواژه‌ها = مرغ بومی
بررسی آلودگی مایکوپلاسماهای خونی در مرغ های بومی شهرستان سمنان

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 87-87

10.22075/jvlr.2018.3122

- حسین اخلاقی1، علیرضا مشتاقی1*، نوید گلباغی1، مریم رسولی2


بررسی آلودگی به هموسپوریدین ها در مرغ های بومی شهرستان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 141-141

10.22075/jvlr.2018.3242

- حسین اخلاقی1*، نوید گلباغی1، علیرضا مشتاقی1، مریم رسولی 2


گزارش آلودگی و تشخیص جرب Cnemidocoptes mutans درمرغداریهای بومی شهرستان کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 100-100

هادی توکلی1، رضوان سلطانی نژاد2*


بررسی فراسنجه های خونی یک قطعه مرغ بومی مبتلا به استئوپتروزیس ارجاعی به بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 148-148

منصور میاحی1، سیده میثاق جلالی2؛ پژمان زمانی دهکردی3، مصطفی قلی پور آذر3