کلیدواژه‌ها = مرغ بومی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آلودگی به هموسپوریدین ها در مرغ های بومی شهرستان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-141

- حسین اخلاقی1*، نوید گلباغی1، علیرضا مشتاقی1، مریم رسولی 2


2. بررسی آلودگی مایکوپلاسماهای خونی در مرغ های بومی شهرستان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-87

- حسین اخلاقی1، علیرضا مشتاقی1*، نوید گلباغی1، مریم رسولی2


3. بررسی فراسنجه های خونی یک قطعه مرغ بومی مبتلا به استئوپتروزیس ارجاعی به بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 148-148

منصور میاحی1، سیده میثاق جلالی2؛ پژمان زمانی دهکردی3، مصطفی قلی پور آذر3


4. گزارش آلودگی و تشخیص جرب Cnemidocoptes mutans درمرغداریهای بومی شهرستان کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 100-100

هادی توکلی1، رضوان سلطانی نژاد2*