کلیدواژه‌ها = موش سوری
تاثیرتجویز حاد و مزمن دوکوزاهگزاانوئیک اسید به موشهای سوری مقاوم به داروهای ضد صرع در مدل صرعی شش هرتز

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 98-98

10.22075/jvlr.2018.3162

- ملیکا معزی فر1 *، مرتضی زنده دل2


ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 78-78

مریم روز خوش1و*، جلیل آب شناس2 ، رضا خیراندیش2؛ شیما عباسی راینی1 و آسیه الله بخشی3


شواهد هیستولوژیک و هیستومتریک مبنی بر ایمونوتوکسیسیتی فنل در موش سوری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 105-105

علی لوئی منفرد 1*، افسانه جعفری2


بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 174-174

سمانه انوشه1*، رضا خیر اندیش2، احسان ا... سخایی 3؛ جلیل آب شناس3 ، امید آذری3 ، لادن عمادی 4


بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز خوراکی عصاره خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز در موش سوری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 178-178

شیما عباسی راینی 1* ، جلیل آب شناس2؛ رضا خیراندیش3، محمد حسین زارع دارستانی4


مطالعه اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار تشریحی و بافت شناسی جفت و میزان زنده مانی نوزادان موش سوری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 213-213

علی لویی منفرد1، سید احسان رحمانی*2، پژمان مرتضوی2، رضا هوشمندفر1