کلیدواژه‌ها = nested-PCR
تعیین شیوع کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوترهای استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 63-63

محمدرضا محزونیه1، حیدر حیدری خویی2*، محمد حیدری خویی3؛ محمد قاسمی شمس آبادی3، ناصر صالحی3


تعیین فون جوندگان در مناطقی از غرب کشور و بررسی آلودگی لیشمانیایی در جوندگان صحرایی آن منطقه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 82-82

احسان مصطفوی1، پرویز پرویزی2، صابر اسمعیلی*1، الناز علایی نوین2، حامد حنیفی1، بهزاد