کلیدواژه‌ها = مغز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آناتومیکی مغز ماهی اسکار (ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 130-130

- رضا آقائی1، سینا جمالی*2،سید مجتبی حسینی کاکلکی2


2. بررسی آناتومیکی مغز ماهی دیسکاس (Symphysodon)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 134-134

- رضا آقائی1، سینا جمالی2،سید مجتبی حسینی کاکلکی*2


3. استریولوژی تحولی در مطالعات نورولوژی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 177-177

مهدی آقابالازاده اصل