بررسی آناتومیکی مغز ماهی اسکار (ASTRONOTUS OCELLATUS)

نویسنده

چکیده

مقدمه: ماهی اسکار به عنوان یکی از ماهیان زینتی آکواریومی آب شیرین و از خانواده سیچلاید های آمریکایی است. هماهنگی بخش های مختلف بدن تحت تاثیر دو سیستم عصبی و هورمونی است. ما در این مطالعه به بررسی ساختار های مغز ماهی اسکار به عنوان مرکز اصلی تنظیم فعالیت های عصبی می پردازیم. روش کار: تعداد 10 ماهی اسکار از یک مرکز ماهیان آکواریومی در تبریز خریداری شد. سپس سرها جدا شده و جمجمه با دقت برداشته می شود تا مغز از حفره مغزی خارج شود. مغز را در بافر فرمالین 4% به همراه CaCO3 قرار داده و پس از 24 ساعت نمونه ها را در الکل 70% قرار داده و با استفاده از یک لوپ به بررسی ساختار ها می پردازیم. بحث: مغز از 4 قسمت مغز جلویی، مغز رابط، مغز میانی، مغز کوچک و بصل النخاع تشکیل شده است. تلن سفالون مرکز حس بویایی است و در جلوی آن یک زوج مرکز بویایی اولیه وجود داردکه به آن پیاز بویایی می گویند. این ناحیه در قسمت خلفی متورم شده و لوب های بویایی را تشکیل می دهد.مغز کمی دراز و باریک است،کمی در قسمت میانی در کنار مزانسفالون و داین انسفالون عریض تر است. مغز تمامی حفره قدامی را پر می کند. پیاز بویایی در قسمت قدامی باریک و در انتها با افزایش حجم روبه روست. داین انسفالون بخوبی توسعه یافته و از اپی تالاموس و غده پینه آل تشکیل شده. کیاسمای بینایی از قسمت قدامی تا عقب حاشیه تلن سفالون کشیده شده است. بصل النخاع بصورت استوانه ای و پهن و قیفی شکل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -