نویسنده = سکینه بیگی1*، سعید رضا نورالهی فرد2 ، زهرا همتی3،
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی در گربه های ولگرد شهر کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 175-175

رویا صالح1*، سکینه بیگی1، سعید رضا نورالهی فرد2