نویسنده = رضا قنبرپور1، زهرا همتی*2، سکینه بیگی3
تعداد مقالات: 5
5. بررسی آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی در گربه های ولگرد شهر کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 175-175

رویا صالح1*، سکینه بیگی1، سعید رضا نورالهی فرد2