نویسنده = علی فضل آرا 1و*، مهدی زارعی1 ، ناهید متقیان2،
تعداد مقالات: 3
3. سنجش باقی مانده تتراسایکلین در گوشت مرغ مصرفی در شهر اهواز به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 119-130

ادیب احسانی؛ علی فضل آرا؛ سیاوش مکتبی؛ حسن نجف زاده ورزی