کلیدواژه‌ها = جراحی
قطع انگشت دوم دست راست گربه به علت تومور ماست سل ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 150-150

10.22075/jvlr.2018.3259


بررسی اثر داروی ترانکرون در تسریع پروسه بهبود زخم و کاهش التهاب آن پس از جراحی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 151-151

10.22075/jvlr.2018.3261

- داود دلاوری 1 ،مینا حسینی1*،انسیه سجادیان1


گزارش جراحی و اصلاح شکستگی استخوانهای بال و ران پا در سنقر تالابی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 154-154

10.22075/jvlr.2018.3267


گزارش درمانگاهی جراحی تومور جلدی سگ گریت دین

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 161-161

10.22075/jvlr.2018.3294

- زهراطبرسی


گزارش درمان و اصلاح شکستگی بال در یک بهله عقاب طلایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 169-169

10.22075/jvlr.2018.3343

محمدرضا رودکی سروندانی