بررسی نحوه نگرش به درد پیرامون جراحی در دانشکده‌های دامپزشکی ایران

نویسندگان

چکیده

خلاصه
پیشگیری و درمان درد ناشی از جراحی یکی از وظایف دامپزشکان محسوب می‌شود. در حال حاضر در خصوص مدیریت درد پیرامون جراحی
در دانشکده‌های دامپزشکی کشور و نحوه نگرش دامپزشکان کشور به مقوله درد و تسکین آن در حیوانات جراحی شده اطلاعاتی در دست نیست. در بررسی مقدماتی حاضر، پروتکل بیهوشی، داروهای ضد درد در دسترس و میزان بکارگیری آنها برای تسکین درد ناشی از جراحی (در دام های کوچک و بزرگ) در درمانگاه‌های 9 دانشکده‌ دامپزشکی کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج کلی بیانگر این موضوع است که تسکین درد ناشی از جراحی در دام های مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته و درمان‌های انجام شده غالباً در حد مطلوب نیست. اگرچه همه درمانگاه ‌ها به داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی دسترسی داشتند اما میزان استفاده از آنها کم بود و تنها یک درمانگاه بطور معمول به داروهای مخدر دسترسی داشت. لذا لازم است با ارائه آموزش‌های مداوم در موضوع مدیریت درد و تغییر برنامه درسی دانشکده‌ها نگرش دامپزشکان به موضوع درد و مدیریت آن در حیوانات تغییر داده شود. در دسترس بودن داروهای مخدر نیز می‌تواند مدیریت درد بعد از عمل در حیوانات را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of veterinary attitudes towards perioperative pain management in Iranian Veterinary Schools

نویسندگان [English]

  • Vesal, N.
  • Imani, H.
چکیده [English]

Abstract

The prevention and alleviation of pain associated with surgery is the main responsibility of veterinarians. At present, no information regarding veterinary attitudes towards the management of pain in surgical patients in Iranian Veterinary Schools is available. In this study, the attitudes and the current practice of anesthesia and the availability and prescription of analgesic drugs for perioperative pain management in small and large animals have been investigated in 9 Iranian Veterinary Schools. In general, the results of this pilot study indicate that the management of pain in animals is suboptimal and inadequate. Although all clinics had access to several NSAIDs, actual prescription rate was low. Opioids were routinely available only in one clinic. In an attempt to improve the attitudes of veterinarians towards the management of pain, organizing continuing education programs on the topic of pain management and revision in the veterinary medical teaching curriculum are required. Availability of opioids may also play a significant role in the improvement of postoperative pain management in animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Analgesic agents
  • Anesthetic protocol
  • Surgery