کلیدواژه‌ها = شیوع سرمی
بررسی شیوع سرمی پادتن ویروس بلوتانگ در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 37-48

هدی ارزانی؛ وحید نعمان


تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایران

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 121-128

علیرضا سازمند؛ محمدحسین راضی جلالی؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ زهرا اسدالهی