کلیدواژه‌ها = شتر یک کوهانه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مروری و قیاسی بررسی آناتومی چشم شتر یک کوهانه

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 180-180

لادن مزینانیان


2. تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 121-128

علیرضا سازمند؛ محمدحسین راضی جلالی؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ زهرا اسدالهی