کلیدواژه‌ها = شتر یک کوهانه
تعداد مقالات: 2
مطالعه مروری و قیاسی بررسی آناتومی چشم شتر یک کوهانه

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 180-180

لادن مزینانیان


تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایران

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 121-128

علیرضا سازمند؛ محمدحسین راضی جلالی؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ زهرا اسدالهی