مطالعه مروری و قیاسی بررسی آناتومی چشم شتر یک کوهانه

نویسنده

دانشجوی دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه سمنان

چکیده

شترها خانواده ای از راسته زوج سمان و زیر راسته پینه پایان هستند. شترهای یک کوهانه و دوکوهانه از گونه های بومی آسیا ، شمال آمریکا و آفریقا به شمار می روند که با توجه به خصوصیات منحصر به فرد هر گونه تراکم آن ها در هر منطقه متفاوت است. برای مثال شتر های دوکوهانه با توجه به ساختمان بدنی خود بیشتر در مناطق سرد و خشک همچون مغولستان یافت می شوند درحالی که محل زندگی  اغلب شتر های یک کوهانه در مناطق گرم و خشکی همچون آفریقای شمالی و خاورمیانه می باشد. با کمی توجه می توان پی برد که شرایط زندگی برای این دو گونه به صورتی است که آن هار ا نیازمند سازگاری های مورفولوژیکی و آناتومیکی خاصی کرده است تا در رویارویی  با شرایط سخت این اقلیم ها توانمند باشند . از آن جایی که چشم ها مهمترین ابزار ارتباط با محیط برای این دو گونه به شمار می روند در این مطالعه سعی شده است که با مروری بر ساختار  آناتومیکی کره چشم و ضمائم آن در شتر یک کوهانه به برخی از این سازگاری ها و اهمیت این عضو به طور جامع پی برده شود.بررسی برخی از نتایج مطالعات محققین نشان می دهد که چشم شتر یک کوهانه کروی شکل و تا حد زیادی شبیه چشم نشخوارکنندگان مخصوصا گاو است هرچند برخلاف آن فاقد لایه درخشان (تپتوم) می باشد.چشم شتر دارای پلک سوم است که در حین عملکرد خود به طور کامل سطح قرنیه را پوشش می دهد و نسبت به همتای خود در دام های دیگر فعالیت بیشتری دارد. می توان گفت این ویژگی از خصوصیات ضروری ای است که زندگی در کویر برای این گونه ایجاب می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -