کلیدواژه‌ها = انگل خارجی
تعداد مقالات: 3
1. گزارش انگل های خارجی عقاب طلایی(Aquila chrysaetos) در شمال ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 168-168

محمدمهدی یزدانی رستم