گزارش انگل های خارجی عقاب طلایی(Aquila chrysaetos) در شمال ایران

نویسنده

دانشجوی سال سوم مقطع دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

مقدمه: عقاب های طلایی (Aquila chrysaetos) پرندگان بومی شکاری ایران هستند که در ارتفاعات و مناطق سرد زندگی می کنند و می توانند به عنوان میزبان بسیاری از انگل ها از جمله انگل های خارجی باشند. روش کار: در پی ارجاع 8 بهله عقاب طلایی، شامل 5 عقاب نر و 3 عقاب ماده از طریق اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل به کلینیک دامپزشکی شمال واقع در شهرستان آمل از بهار سال 1396 تا بهار سال 1397 سه گونه شپش از این عقاب ها جداسازی گردید. نمونه ها با لاکتوفنول شفاف سازی شده و با راهنمای حشره شناسی دامپزشکی شناسایی شدند. بحث و نتیجه گیری: گونه های انگلی جدا شده شامل سه گونه‌ی (Philopterus fringillae)، (Columbicola columbae ) و (Laemobothrion maximum) بودند. در همه‌ی عقاب ها آلودگی به هر 3 گونه ی انگلی ثبت گردید. 5 عقاب نر(%100) و 2 ماده(66/%66) آلوده به (Philopterus fringillae) بودند. 2 عقاب نر(40٪) و یک عقاب ماده(33/33) آلوده به (Columbicola columbae) بوده و آلودگی به (Laemobothrion maximum) نیز در 3 عقاب نر(%۶۰) و 1 عقاب ماده(33/ %33) مشاهده گردید. این مطالعه اولین آلودگی عقاب طلایی به شپش را در شمال ایران گزارش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -