کلیدواژه‌ها = ارومیه
پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 176-176

صلاح مرادی1، موسی توسلی2*، ثریا نائم 2 و کامران اکبرزاده3


مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 207-207

محمد یخچالی1 ، صلاح مرادی2* ، فرهاد میرانی2