کلیدواژه‌ها = عصاره الکلی
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی پوست درخت گردو بر باکتری های جدا شده از تورم پستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 151-151

نغمه موری بختیاری1* ، جواد جمشیدیان2، الهام خلفی 3 ‏


بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر(Frulago angolata ) در چهار سویه ی باکتری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 220-220

مصطفی رزمجو*1 ، علی محمد بهرامی2 ، احسان حسینی2 بتول زارعی3 ،خاور موحدی4