کلیدواژه‌ها = عصاره الکلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر آنتی بیوتیکی عصاره برگ زیتون بر روی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از ورم پستان های تحت بالینی در گاوهای شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 234-234

حمید رضا محمدی-


2. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی پوست درخت گردو بر باکتری های جدا شده از تورم پستان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 151-151

نغمه موری بختیاری1* ، جواد جمشیدیان2، الهام خلفی 3 ‏


3. بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر(Frulago angolata ) در چهار سویه ی باکتری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 220-220

مصطفی رزمجو*1 ، علی محمد بهرامی2 ، احسان حسینی2 بتول زارعی3 ،خاور موحدی4