کلیدواژه‌ها = فون
تعیین فون کنه های سخت نشخوارکنندگان اهلی در منطقه جیرفت و کهنوج ، استان کرمان، ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 145-145

امین بخشانی، زهرا جهانی، ندا عسگری، فاضله اعتبار، الهه ابراهیم زاده


پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 176-176

صلاح مرادی1، موسی توسلی2*، ثریا نائم 2 و کامران اکبرزاده3


فون کنه های سخت گوسفند و بز در برخی مناطق استان مازندران، ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 229-229

الهه ابراهیم زاده*، فاطمه پژوم، پرویز شایان، صدیقه نبیان، عباس گرامی